Commission des Finances

 • Fonction
  Membre
  Parti
 • Président
  SIMOES Catarina
  CSV
 • Secrétaire
  TORMENA Thierry
   
 • Membre effectif
  BAUM Marc
  déi Lénk
 • Membre effectif
  BIWER Stéphane
  LSAP
 • Membre effectif
  BREMER Sascha
  DÉI GRÉNG
 • Membre effectif
  CAVALEIRO Bruno
  CSV
 • Membre effectif
  EVEN Marc
  LSAP
 • Membre effectif
  FUNCK Ben
  LSAP
 • Membre effectif
  GRETHEN Robert
  DP
 • Membre effectif
  ROLLER Paul
  DÉI GRÉNG
 • Membre effectif
  SONNETTI Erminio
  CSV
 • Membre suppléant
  BERMES Pascal
  CSV
 • Membre suppléant
  GOMES Antonio
  CSV
 • Membre suppléant
  ROLOFF Mats
  DÉI GRÉNG
 • Membre suppléant
  SEHOVIC Meris
  DÉI GRÉNG
 • Membre suppléant
  THACKERAY Simon
  DP
 • Membre suppléant
  TONNAR Jean
  LSAP
 • Membre suppléant
  WEIDIG Paul
  LSAP
 • Membre suppléant
  WERNER Tania
  CSV
 • Membre suppléant
  WIES Line
  déi Lénk
 • Membre suppléant
  WOLF Philippe
  LSAP
 • Expert
  AREND Tom
   
 • Expert
  BARTHEL Joe
   
 • Expert
  BISSEN Yves
   
 • Expert
  CANNIVé Patrick
   
 • Expert
  DE ALMEIDA Claudia
   
 • Expert
  DILK Joseph
   
 • Expert
  EMERING Ady
   
 • Expert
  EVERLING Luc
   
 • Expert
  FLEMING Claude
   
 • Expert
  GOORIX Vincent
   
 • Expert
  JEMMING Nicole
   
 • Expert
  KOCH Jerry
   
 • Expert
  LANNERS Maureen
   
 • Expert
  LETSCH Laurent
   
 • Expert
  LUKAS Marc
   
 • Expert
  MALANO Lucien
   
 • Expert
  PELLE Alain
   
 • Expert
  ZIMMER LAURENT